Wat wordt er allemaal gedaan

Voor veel mensen is het nog onduidelijk waar de organisatie voor staat. In dit artikel zal er kort worden besproken wat enkele van de doelen zijn die worden nagestreefd.

De organisatie streeft ernaar om activiteiten in de horeca te ordenen. Er is voor ondernemers en personeel een beleid opgezet die continu wordt aangepast aan de veranderende wet-en regelgeving. Werknemers worden geassisteerd en geadviseerd om aantrekkelijke werkgevers te worden die werknemers aantrekken en behouden.restaurant-691397_960_720-1

Door de toenemende concurrentie die de sector de afgelopen jaren ondervindt is het steeds moeilijker om voldoende en goed opgeleid personeel te vinden. De samenwerking met de werknemers en ondernemingen maakt het wervingsproces wat lichter voor de organisatie. Daarentegen, gaan er dankzij de concurrentie andere deuren open voor de ondernemers. De kunst ligt er echter in, om in te spelen op de behoefte van de gast door de horecadiensten zodanig te richten of te combineren met activiteiten die waarde toevoegen aan de diensten. Hiervoor is er ruimte en een goede samenwerking nodig tussen de ondernemers en de organisatie. Er wordt vooral gedacht aan het wegnemen van onnodige regels, vergunningen en belastingen.

Het is moeilijk voor ondernemers om aan financiële middelen te komen. Vooral bij de banken gaat het niet soepel. Brouwerijen bieden wel financieringsovereenkomsten die echter meerjarige verplichtingen met zich meebrengen. De organisatie zet zich daarom extra in om financieringsmogelijkheden te creëren en het winstbelastingtarief te matigen. De focus is vooral op de banken en verzekeraars.

Verder wordt er ook gelet op de veiligheid binnen de sector. Er moet zodanig ondernomen worden dat de veiligheid van de werkgever, werknemer en de gast is gewaarborgd. Werknemers worden gestimuleerd om middelen te investeren die de veiligheid verbeteren. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om het gedrag van de dienstverleners. Om de veiligheid te verbeteren streeft men naar samenwerkingen tussen de ondernemers, maar ook met de gemeente en de politie.