Goede bedrijfscultuur resulteert in goede Klantenservice

Cultuur ontwikkelt zich overal waar mensen samen wonen en werken. Organisatiecultuur verwijst naar de opvattingen, waarden en attitudes die een bedrijf definiëren. Binnen organisaties ontwikkelen culturen zich vanzelf als je het nou worden gevoed of niet. Klanten krijgen elke keer een proefje van het bedrijf als ze met horeca personeel communiceren. Daarom, is het belangrijk dat de organisatiecultuur goed wordt gedefinieerd zodat klanten elke keer de juist indrukken krijgen.service-1028805_960_720

Cultuur gaat minder over beleid en meer over mensen, vooral in service gerichte bedrijven. De eerste stap om een cultuur te ontwikkelen is het formuleren van visie en missie. De volgende stap is het aannemen van mensen die de visie en missie willen en kunnen nastreven. Het kiezen van mensen die bereid zijn dit te doen verbetert de klantenbinding en serviceniveaus. Bedrijven die deze mensen al in dienst hebben, moeten hun positieve kwaliteiten waarderen.

Als werknemers goed passen bij de bedrijfscultuur, heeft de werkgever meer kans op langdurige verbintenissen met zijn personeel. Er is daarom veel dat er gedaan kan worden om mensen te betrekken in het nastreven van de missie. Om voortdurende service verbetering na te streven, moet het personeel geïnspireerd om op alle niveaus van de organisatie voortdurende verbetering te beoefenen. Verder kan er geïnvesteerd worden in personeel door ze te laten bijscholen of conferenties bij te wonen.

De cultuur vertelt het verhaal van het bedrijf. Elk bedrijf moet dus een verhaal hebben om een cultuur te ontwikkelen. Ondernemers kunnen schrijven over het ontstaan van het bedrijf en wat de toekomstplannen zijn, Dit geeft werknemers het gevoel dat ze deel uit maken van iets groots. Het helpt klanten ook begrijpen waar u vandaan komt en waar u naar toe wil.

Het ontwikkelen van een cultuur begint met de waarden van de ondernemer. Daarna moet worden nagegaan hoe die waarden kunnen worden verwezenlijkt. Beslis dus welke waarden het belangrijkst zijn en laat de werknemers ze nastreven.