Samenwerking tussen restaurants en casino’s

Door de toenemende concurrentie in de horeca gaan ondernemers er steeds meer toe over om hun diensten te combineren met activiteiten om meer klanten aan te trekken. De afgelopen jaren is het gebleken dat het aantal casino’s is toegenomen. Casino’s zijn uitgegroeid …

Voordelen voor de leden

Enkele ondernemingen in de horeca snappen niet wat voor voordelen er zijn voor de leden. Ze hebben daardoor niet de behoefte om zich aan te sluiten bij de organisatie. Bedrijven die zijn aangesloten bij de organisatie komen in aanmerking voor verschillende kortingen. …

Wat wordt er allemaal gedaan

Voor veel mensen is het nog onduidelijk waar de organisatie voor staat. In dit artikel zal er kort worden besproken wat enkele van de doelen zijn die worden nagestreefd. De organisatie streeft ernaar om activiteiten in de horeca te ordenen. Er is …

Hotel, Restaurant en Café

De ruggengraat van de horeca sector is klantenservice, een concept die voor alle segmenten in de industrie hetzelfde is. De meeste bedrijven richten zich nu op alle facetten in de horeca. Echter, is dit geen makkelijke klus omdat zij weten dat het …

Veiligheidstips voor Hotel management

Het bieden van een gastvrije omgeving zonder gevaar is de grootste uitdaging voor hotels. Het bereiken van deze omgeving vereist een veelzijdig plan dat begint met het opleiden van personeel en het voorlichten van gasten over veiligheid en beveiliging. Ook moet er …

Goede bedrijfscultuur resulteert in goede Klantenservice

Cultuur ontwikkelt zich overal waar mensen samen wonen en werken. Organisatiecultuur verwijst naar de opvattingen, waarden en attitudes die een bedrijf definiëren. Binnen organisaties ontwikkelen culturen zich vanzelf als je het nou worden gevoed of niet. Klanten krijgen elke keer een proefje …